Velkommen til neoTech

Når man blot en gang har været med til at udvikle en større IT applikation, er det klart at kravstillingsprocessen er en svært diciplin, men også at projektets sucess er afhængig af hvor godt denne process bliver styret.

I et udviklingsprojekt, involverer udførelse af analysen og de resulterende kravstillingsdokumenter stort set alle projektdeltagere; forretningen (kravstillerne) der definerer kravene, projektlederen der skriver planer for de identificerede opgaver, testerne der skriver test cases på baggrund af kravstillingsdokumenterne, udviklerne der implementerer funktionaliteten beskrevet i kravstillingsdokumenterne, samt deployment holdet der modtager en leverance der indeholder funktionalitet for en samling af kravstillingsdokumenter.

Udførelse af analyse

neoTech tilbyder assistance til udførelse af analyse opgaver. Der opereres med tre services:

1) Analyse forberedelser (nedbrydning af opgaven, fastlæggelse af formater, definition af processer, mm.)

2) Udførelse af analyse opgaver

3) Udvælgelse af leverandør(er) til test, implementering, og drift.

Personen bag

Mick Storm, uddannet cand. scient. i datalogi fra Odense Universitet. Har arbejdet som konsulent på en lang række projekter. Læs CV her.